Vuoden Koira 2018 - Årets Hund 2018


Vuosittain, yhdistyksen helmikuisessa vuosikokouksessa, palkitaan Vuoden Koirat agilityssä, näyttelyissä, tottelevaisuudessa (TOKO), rally-tokossa sekä palveluskoira puolella menestyneet.
Koirat palkitaan kerättyihin pisteisiin perustuen. Jokaiseen toimintaan lajissa saa pisteitä.
Pisteitä kerätään yhden toimintavuoden kuluessa, ts. vuoden 2018 pisteet lasketaan tammikuusta joulukuuhun 2018.
Jokainen koiranomistaja (yhdistyksen jäsen) lähettää itse pisteensä (tuloksensa) yhdistykselle viimeistään 13.1.2019 joko sähköpostitse: hangon.kennelkerho@gmail.com tai postitse (yhdistyksen sihteeri): Jeanette Wikman, Västäräkinpolku 4 D 122, 20610 Turku.
Sääntöihin pääsette valikon kautta

Årligen, vid föreningens stadgeenliga årsmöte i februari, premieras Årets Hundar i agility, utställning, lydnad (TOKO), rallylydnad och brukshundsverksamhet.
Hundarna premieras på basen av insamlade poäng. För varje aktivitet inom var gren (agility, utställning, lydnad och brukshundsverksamhet) erhålls poäng.
Poängen samlas under ett verksamhetsår i taget, dvs. för 2018 gäller resultat från januari till december 2018.
Varje hundägare (och föreningsmedlem) skickar själv in sina poäng (och resultat) till föreningen senast 13.1.2019, antingen per e-post: hangon.kennelkerho@gmail.com el. per post till (föreningens sekreterare): Jeanette Wikman, Sädesärlestigen 4 D 122, 20610 Åbo.
Man hittar till reglerna via menyn