Koulutuskenttien varauskalentrit
Skolningsplanernas bokningskalendrar


Yhdistyksen koulutuskentän varamiseen Google-kalenteri
För bokning av föreningens skolningsplan, Google-kalender

Palveluskoirakentän varamiseen, Google-kalenteri
För bokning av brukshundsplanen, Google-kalender
Palveluskoirakenttä/Brukshundsplan