Vuoden Koira  - Årets Hund
SÄÄNNÖT - REGLER
TOKO - LYDNAD

Kaikki koirat jotka on rekisteröity Suomessa ja jonka omistaja on Hangon Kennelkerho r.y:n jäsen on oikeus kilpailla kiertopalkinnosta ”Vuoden TOKO-koira”.

Kiertopalkinto annetaan vuodeksi eteenpäin sen koiran omistajalle joka on kerännyt eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa liitteenä olevan pistetaulukon mukaan.

Kilpailussa huomioidaan maks. 20 parasta tulosta.

Tapauksissa joissa kaksi tai useampi koira saavuttaa saman verran pisteitä voittaa se koira jolla on eniten sijoituksia kilpailuissa.

Pisteitä saa seuraavanlaisesti (riippumatta luokasta):


Valio (TVA) 5 pistettä
Koulutustunnus 5 pistettä
1. palkinto 5 pistettä
2. palkinto 3 pistettä
3. palkinto 1 pistettäAlla hundar som är registrerade i Finland och vars ägare är medlem i Hangö Kennelklubb r.f. har rätt att tävla om vandringspriset ”Årets Lydnadshund”.

Vandringspriset ges för ett år framåt till ägaren av den hund som samlat flest poäng enligt bifogade poängtabell i officiella tävlingar.

I tävlingen tas i beaktande max. 20 bästa resultaten.

Ifall två eller flera hundar har samma poäng, så vinner den hund som har flest placeringar i tävlingen

Poängen ges enligt följande (oberoende klass):

Champion (TVA) 5 poäng
Skolningserkännande 5 poäng
1:a pris 5 poäng
2:a pris 3 poäng
3:e pris 1 poäng