Hundrastgård

Vid slutet av Konevägen (Hemming Elfvingvägen) finns en hundrastgård som ägs av föreningen och underhålls av frivilliga.

Hundrastgård är belägen i skogsområdet och har ett avgränsat område för små och stora hundar. Parken är öppen för alla.

Hundrastgård Hangö

Facebook-gruppen som fokuserar på hundparken

Regler för hundrastgård

  • Ägaren ansvarar för sin hund och dess beteende.
  • Lämna inte hunden obevakad i inhägnaden.
  • Ta inte med en o-vaccinerad, sjuk, löptik eller aggressiv hund till inhägnaden.
  • Låt din hund vara lös i hundparken, men se till att den kommer överens med andra hundar.
  • Leka inte kastlekar med din hund och ta inte med egna leksaker.
  • Se till att din hunds skällande inte stör människors nattfrid mellan 22:00 och 7:00.
  • Håll området rent; plocka upp ditt eget skräp och din hunds avföring.
  • Skada inte växtligheten, strukturer och parkmöbler.
  • Håll porten stängd.

Det finns ingen vinterunderhåll i parken.

Hundrastgård