Begravningsplatsen för smådjur

Om du vill lösa in en gravplats för ditt husdjur, vänligen kontakta oss per telefon på 040 708 3269 eller via epost hangon.kennelkerho@gmail.com

Djurkyrkogård som förening uderhåller ligger i norra Hanko på Stormossvägen. Djurkyrkogården har funnits på sin nuvarande plats sedan 1947. Det finns tiotals små gravar på kyrkogården.

En gravplats kan lösas in för tio år åt gången. Genom att förnya gravplatsen efter tio år övergår den permanent till ditt namn. Om tillräckligt lång tid har gått sedan den tidigare begravningen kan en annan husdjur begravas i samma grav.

Graven grävs upp separat, oftast gräver föreningen graven för att säkerställa tillräcklig djup. Husdjuret som begravs ska omges av nedbrytbar material, t.ex. tyg. Om en urna begravs måste den vara nedbrytbar, askan kan också placeras i graven t.ex. i en tygpåse.

Efter begravningen markerar föreningen graven med en numrerad stolpe. Du sätta egna minnesmärken till graven.

Begravningar kan inte göras när marken är frusen. Vi rekommenderar att man vänder sig till företag som utför kremering under dessa förhållanden. Begravningar på djurkyrkogården sker från maj till oktober beroende på väderförhållandena. Av praktiska skäl rekommenderas kremering även för stora hundar (vikt över 50 kg).

Prislista

  • En gravplats för tio år kostar 70 euro och inkluderar begravningen.
  • Förnyelse av en gravplats för tio år kostar 50 euro.
  • Fakturor skickas i första hand via e-post.