Föreningen

Ställen

Organisationen har verskamhet i bland annat följande ställen. Klicka på namnen för att få mer information.

Skolningsplan

Det finns både själständig och utbildning med skolare i Kaptensgatans skolningsplan.

Täktoms skolningsplan

BH grupp samlas i Täktoms skolnginsplan.

Hunrastgård

Det finns inhägnade områden för både små och stora hundar i hundrastgården.

Begravningsplatsen för smådjur

En gravplats för husdjur mitt i skogen

Styrelsen

Styrelsen sköter kennelklubbens ekonomi, löpande ärenden och medlemsregisterhantering. Vi är beroende av medlemmarnas idéer och aktivitet för att ordna den faktiska verksamheten..

Har du idéer, önskemål eller vill du vara med i verksamheten? Du når styrelsen på adressen hangon.kennelkerho@gmail.com

Styrelsen för säsongen 2023

  • Agneta Andersson, ordförande
  • Kai Ahola, vide ordförande
  • Nina Malen
  • Annika Rimmi
  • Linda Kempas
  • Maria Sjöberg
  • Terttu Barck

Stadgarna

Föreningens verksamhet styrs av stadgarna. Här är en länk till stadgarna, för tillfället finns stadgarna endast på svenska