Medlemsärenden

Medlemskap i klubben kostar 15 euro per år, för livstidsmedlemmar 150 euro per år. Föreningens kurser är främst avsedda för medlemmar.

Bli medlem

Välkommen med! Fyll i dina kontaktuppgifter på ansöknings blanket

Om dina uppgifter har ändrats, meddela oss om ändringarna