Nosework 27.2 - 26.3.2024

Nosework kurs 27.2 - 26.3.2023. Skolare Nina Sokolow. Anmälningar och tilllägsinformation: Agneta Andersson. agneta.andersson66@gmail.com 040 7083269

Noseworkkurs

Nosework 27.2 - 26.3.2024