26.8.2023 Match Show

Välkomna med på lekutställning!

Utställning ordnas i Hangö 26.8.2023 kl 11 i Skolgatans park område

Anmälan börjar kl 10 på plats..

Alla hundar oberoende ras, ålder(5mån --> ) och storlek får delta, dvs även blandraser får vara med. Äns asom krävs är att hunden har vaccinationerna i kraft och att de är med.

Vi har även cafe

matchshow_2023

26.8.2023 Match Show