Säännöt - Stadgar


Hangon Kennelkerho perustettiin vuonna 1947.  Säännöt löytyvät valitettavasti vaan ruotsiksi

Hangö Kennelklubb grundades 1947. Stadgarna finns endast på svenska

Säännöt - Stadgar (.pdf)