Rekisteri-ja Tietosuojaseloste
Register- och Dataskyddsbeskrivning

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot:                             Hangö Kennelklubb – Hangon Kennelkerho ry
                                                                                      Telkäntie 5, 10900 Hanko
                                                                                      hangon.kennelkerho@gmail.com

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:      Jeanette Wikman, sihteeri
                                                                                      wikman.jeanette@gmail.com

                                                                                      Anna Klingenberg, rahastonhoitaja
                                                                                      anna@tazz-it.eu


Rekisterin nimi:
Hangon Kennelkerhon jäsenrekisteri

Mitä tietoja keräämme:
• Yhteystiedot (Etunimi, Sukunimi, Postiosoite ja postinumero, Sähköpostiosoite ja Puhelinnumero)
• Muut mahdollisesti oleelliset henkilön itsensä antamat tiedot

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
• Jäsenyyden ylläpito ja jäsenviestintä
• Voimassa olevien lakien, asetusten sekä ohjeistusten mukaisesti toimiminen

Rekisteröidyn oikeudet:
• Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on kerätty
• Rekisteröity voi pyytää tietojensa oikaisua
• Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista lakien ja asetusten puitteissa

Tietojen säilytys, suojaus ja käsittely:
Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja vastuutehtäviensä hoidossa.
Vastuuhenkilömme on ohjeistettu toimimaan vastuullisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Säilytämme henkilötietoja tarpeellisen ajan, jotta voimme toimia tässä selosteessa mainittujen oleellisten käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen poistaminen
Mikäli pyydät tietojesi poistamista, jäsenyytesi päättyy tietojesi poistamisen yhteydessä.