Palkitut - Premierade


Vuosittain, yhdistyksen helmikuisessa vuosikokouksessa, palkitaan Vuoden Koirat agilityssä, näyttelyissä, tottelevaisuudessa (TOKO), rallytokossa sekä palveluskoira puolella menestyneet. Koirat palkitaan kerättyihin pisteisiin perustuen. Jokaiseen toimintaan lajissa saa pisteitä. 
Otetaan myös vastaan infoa luokkanousuista, koulututunnuksista (ja samantyyppisiä tuloksia) kaikissa muissakin lajeissa. Ja jos koirasi on saavuttanut jonkun lajin valioarvon niin ilman muuta meille tietoa siitä. 

Årligen, vid föreningens stadgeenliga årsmöte i februari, premieras Årets Hundar i agility, utställning, lydnad (TOKO), rallylydnad och brukshundsverksamhet. Hundarna premieras på basen av insamlade poäng. För varje aktivitet inom var gren (agility, utställning, lydnad och brukshundsverksamhet) erhålls poäng. 
Samtidigt tar vi gärna emot info om klassbyten och skolningserkännanden (och liknande resultat) i andra grenar. Och om din hund har erhållit championat i någon gren så skicka info åt oss.