2018


Vuoden Koira 2018-kilpailun hakuohje

Vuosittain, yhdistyksen helmikuisessa vuosikokouksessa, palkitaan Vuoden Koirat agilityssä, näyttelyissä, tottelevaisuudessa (TOKO), rally-tokossa sekä palveluskoira puolella menestyneet. Koirat palkitaan kerättyihin pisteisiin perustuen. Jokaiseen toimintaan lajissa saa pisteitä. Pisteitä kerätään yhden toimintavuoden kuluessa, ts. vuoden 2018 pisteet lasketaan tammikuusta joulukuuhun 2018. Jokainen koiranomistaja (yhdistyksen jäsen) lähettää itse pisteensä (tuloksensa) yhdistykselle viimeistään 13.1.2019 joko sähköpostitse; (webmaster@hangonkennelkerho.com) tai postitse (yhdistyksen sihteeri); Jeanette Wikman, Västäräkinpolku 4 D 122, 20610 Turku.
Samalla otetaan vastaan infoa luokkanousuista, koulututunnuksista (ja samantyyppisiä tuloksia) kaikissa muissakin lajeissa. Ja jos koirasi on saavuttanut jonkun lajin valioarvon niin ilman muuta meille tietoa siitä. Kiitos.

Årets Hund 2018 tävlingens ansökningsanvisning

Årligen, vid föreningens stadgeenliga årsmöte i februari, premieras Årets Hundar i agility, utställning, lydnad (TOKO), rallylydnad och brukshundsverksamhet. Hundarna premieras på basen av insamlade poäng. För varje aktivitet inom var gren (agility, utställning, lydnad och brukshundsverksamhet) erhålls poäng. Poängen samlas under ett verksamhetsår i taget, dvs. för 2018 gäller resultat från januari till december 2018. Varje hundägare (och föreningsmedlem) skickar själv in sina poäng (och resultat) till föreningen senast 13.1.2019, antingen per e-post: webmaster@hangonkennelkerho.com el. per post till (föreningens sekreterare): Jeanette Wikman, Sädesärlestigen 4 D 122, 20610 Åbo.
Samtidigt tar vi gärna emot info om klassbyten och skolningserkännanden (och liknande resultat) i andra grenar. Och om din hund har erhållit championat i någon gren så skicka info åt oss. Tack.