Tervetuloa Hangon Kennelkerhon kotisivuille!
Välkommen till Hangö Kennelklubbs hemsida!


Hangon Kennelkerho on koirakerho joka perustettiin vuonna 1947. Meillä oli 2020 n.150 jäsentä.
Järjestämme agility-, palveluskoira-, toko- ja arkitottelevaisuuskursseja sekä -koulutuksia jäsenillemme. Pyrimme myös järjestämään muita koiratapahtumia.


Hangö Kennelklubb är en hundförening som grundades 1947. År 2020 hade föreningen ca. 150 medlemmar.
Vi ordnar agility-, brukshunds-, lydnad- och vardagslydnadskurser och -skolningar för våra medlemmar. Vi försöker även ordna andra hundevenemang.
Uudet kurssit alkavat syyskuussa / Nya kurser börjar i september

Uutta meidän sivuilla - Nytt på våra sidor
20.8.202125.6.2021


18.4.2021


6.4.2021


6.4.2021
13.9.2020


6.9.2020


1.9.2020
28.8.2020


7.6.2020


1.6.2020


23.2.2020
Uudet kurssit alkavat syyskuussa (pentukurssi, ARTO, Drive-In TOKO)
Nya kurser börjar i september (valpkurs, ARTO, Drive-In TOKO)Uusi VEPE-kurssi alkaa 5.7.2021
Ny VEPE-kurs börjar 5.7.2021

Uudet kurssit alkavat toukokuussa (pentukursseja, ARTO, Drive-In TOKO)
Nya kurser börjar i maj (valpkurser, ARTO, Drive-In TOKO)

Uusi Alkeiskurssi Agilityssä alkaa toukokuussa
Ny nybörjarkurs i agility börjar i maj


Yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa valittiin yhdistykselle hallitus kaudelle 2021.
Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin myös Vuoden Koirat 2020 .
På föreningens årsmöte i februari valdes en styrelse  för 2021.
I samband med årsmötet premierades även Årets Hundar 2020.


NoseWork alkeiskurssi alkaa su 1.11 - ilmoittautuminen 25.10 mennessä (kts  Koulutukset/Muita kursseja)
NoseWork nybörjarkurs brjar sö 1.11 - anmälan till kursen senast 25.10 (se Skolningar/Övriga kurser)

Järjestämme TOKO-koe ja Rally-toko-kisa Hangossa sunnuntaina 4.10. Ilmoittautuminen jäsenille alkaa 14.9.2020
Vi ordnar lydnadsprov och rallylydnadstäväling i Hangö söndagen 4.10. Anmälan för medlemmar öppnar 14.9.2020

Järjestetään toinen ARTO-kurssi nyt syksyllä - aloitus la 12.9. Se ARTO-kurssi joka alkaa 11.9. on täynnä. Vielä on muutamia paikkoja jäljellä pentukursseille!
Vi ordnar en ARTO-kurs till nu på hösten - start lö 12.9. Den ARTO-kurs som börjar 11.9. är full. Ännu finns det några platser kvar till valpkurserna!

Pentukursseja, ARTO ja Drive-In TOKO alkaa syyskuussa
Valpkurser, ARTO och Drive-In TOKO börjar i september

Uusi pentukurssi alkaa heinäkuussa
Ny valpkurs börjar i juli

Hallitus on päättänyt että kurssit ja koulutukset alkaa taas 1.6. lähtien.
Styrelsen har beslutat att skolningar och kurser börjar igen fr.o.m. 1.6.

 Yhdistys piti vuosikokouksensa tänään ja samalla palkittiin Vuoden Koira 2019-kilpailussa sekä muita jäseniä. Onnitteluja kaikille!
Föreningen höll årsmöte idag och samtidigt premierades vinnarna i Årets Hund 2019-tävlingen samt övriga medlemmar. Gratulationer till samtliga!