Tervetuloa Hangon Kennelkerhon kotisivuille!
Välkommen till Hangö Kennelklubbs hemsida!


Hangon Kennelkerho on koirakerho joka perustettiin vuonna 1947. Meillä oli 2018 n.170 jäsentä.
Järjestämme agility-, palveluskoira-, toko- ja arkitottelevaisuuskursseja sekä -koulutuksia jäsenillemme. Pyrimme myös järjestämään muita koiratapahtumia.


Hangö Kennelklubb är en hundförening som grundades 1947. År 2018 hade föreningen ca. 170 medlemmar.
Vi ordnar agility-, brukshunds-, lydnad- och vardagslydnadskurser och -skolningar för våra medlemmar. Vi försöker även ordna andra hundevenemang.


1.12.2019 Jouluruoka yhdistyksen kanssa / Julmat med föreningen

Uutta meidän sivuilla - Nytt på våra sidor
14.11.2019


5.9.2019


7.8.201918.7.2019


9.5.2019


18.3.201917.3.201918.2.2019
31.1.2019


4.8.2018


7.7.2018


1/5/2018


Tulkaa mukaan syömään jouluruokaa yhdistyksen kanssa su 1.12.2019 Ravintolassa Smörmagasinet
Kom med och ät julmat med föreningen sö 1.12.2019 på Restauran Smörmagasinet

NoseWork alkeiskursseja alkaa 19.9., kts  Koulutukset->Muita kursseja
NoseWork nyybörjarkurser börjar 19.9., se Skolningar->Övriga kurser

Pentukurssi, ARTO (ARkiTOttelevaisuus)-  ja TOKO (kilpatottelevaisuus)-kurssit alkavat 26.8.2019, kts Koulutukset
Valpkursen, ARTO (Vardagslydnad)- och TOKO (tävlingslydnad)-kurser börjar 26.8.2019, se Skolningar

Vuoden VEPE-kurssi alkaa ma 5.8.2019 klo 17.30, kts Koulutukset->VEPE
Årets VEPE-kurs börjar må 5.8.2019 kl.17.30, se Skolningar->VEPE

Uudet kurssit: Kaupunkihäiriökurssi alkaa toukokuun lopussa ja Temppukurssi alkaa heinäkuun alussa
Nya kurser: Stadstörningskursen börjar i slutet av maj och Trick-kursen börjar i början av juli


Uudet kurssit: Pentukurssi, ARTO ja TOKO alkaa toukokuun alussa
Nya kurser: Valpkurs, ARTO och TOKO börjar i början av maj


Uudet kurssit tulossa - toukokuussa rally-tokon tutustumiskurssi (kts Koulutukset/Muita kursseja),
ja kesäkuussa agilitya (kts Koulutukset/Agility)
Nyt keväällä järjestetään myös ohitustreenejä - kts tarkemmat päivät ja ajat yhdistyksen FB-sivulta
Nya kurser på kommande - i maj en bekanta dig med rallylydnad (se Skolningar/Övriga kurser),
och i juni agility (se Skolningar/Agility)
Nu på våren ordnas även träningar i hundmöten - se närmare datum och tid på föreningens FB-sida


Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus kaudelle 2019.
Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin myös Vuoden Koirat 2018 .
På föreningens årsmöte valdes en styrelse  för 2019.
I samband med årsmötet premierades även Årets Hundar 2018.

Yhdistyksen Vuosikokous 17.2.2019 klo 16.00 Alan's Café
Föreningens Årsmöte 17.2.2019 kl.16.00 Alan's Café

Sanna Aholan agilitykoulutus 2.9 - kts Koulutukset
Sanna Aholas agilityskolning 2.9. - se Skolningar
Uudet kurssit tulossa syyskuussa (Pentu-, ARTO-ja TOKO-kurssit)
kts Koulutukset
Nya kurser på kommande i september (Valp-, ARTO- och TOKO-kurser) se Skolningar
Match Show elokuun lopussa - Match Show i slutet av augusti
TOKO-koe 8.9. - Lydnadsprov 8.9.

Uusi kurssi Vesipelastuskurssi alkaa 16.7. (kts Koulutukset)
Ny kurs Vattenräddningskurs börjar 16.7. (se Skolningar)

Uusi kurssi  Kaupunkihäiriökurssi (kts Koulutukset)
Ny kurs Stadstörningskurs (se Skolningar)